Vad innebär den nya lagen mot eldning av trädgårdsavfall? Vi förklarar!

Från och med den 1 januari 2024 står det klart att nya regler förbjuder eldning av trädgårdsavfall på privat mark i Sverige. Dessa förändringar införs för att minska miljöpåverkan och öka säkerheten i tätbebyggda områden. Men vad innebär detta för dig som trädgårdsägare?

Läs vidare för att förstå de fulla ramarna av lagändringen och upptäck ett smidigt alternativ för hantering av ditt trädgårdsavfall.

Vad innebär det nya förbudet?

Eldningsförbud: En Översikt
Det nya eldningsförbudet är ett nationellt initiativ och avfallsdirektiv från EU för att minska luftföroreningar och förhindra okontrollerade bränder. Förbudet innebär att ingen längre får bränna trädgårdsavfall såsom löv, grenar och gräs på sin egen tomt.

Varför införs förbudet?
Syftet med förbudet är att skydda miljön och folkhälsan. Eldning av organiskt material frigör skadliga ämnen som kan försämra luftkvaliteten och orsaka allvarliga hälsoproblem.

Kommunerna som bestämmer

Det nya förbudet kontrolleras och övervakas av kommunerna och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag. Det är även kommunen du får vända dig till för att se över eventuella undantag. 

Alternativ till att elda i trädgården?
Istället för att elda trädgårdsavfall, kan du överväga att investera i t.ex. en trädgårdskompost, vilket är ett miljövänligt alternativ, eller använda kommunens tjänster för trädgårdsavfall. För större mängder avfall eller när kompostering inte är möjligt erbjuder Ezeto en bekväm och kostnadseffektiv tjänst där du enkelt kan hyra en skåpbil i önskad storlek och på så sätt transportera bort ditt trädgårdsavfall på ett enkelt och billigt sätt.

Vanliga frågor och svar om det nya eldningsförbudet

Får man elda på sin tomt efter 2024? Nej, det nya förbudet innebär att all eldning av trädgårdsavfall på privata tomter är förbjudet.

Finns det några undantag? Ja, det kan göras undantag när det gäller eldning av just det som räknas till trädgårdsavfall. Det är slutligen kommunerna som gör bedömningarna om undantag bör göras. Många (de flesta) av våra kommuner har redan föreskrifter och artiklar som beskriver när och hur man får elda i just deras kommun. Det blir också upp till dem att tolka de här nya förordningarna.

När får man elda utomhus? Med de nya reglerna är utomhuseldning av trädgårdsavfall förbjudet. Detta inkluderar eldning i tunnor och andra former av öppen eld.

Vad avser det nya eldningsförbudet? Eldningsförbudet täcker alla former av öppen eldning av organiskt material på privat mark för att minska brandrisk och luftföroreningar.

Får man elda i tunna på sin tomt? Eldning i tunna på tomten är underlagt samma restriktioner som annan eldning av trädgårdsavfall och är generellt förbjudet från 2024.d

Får man elda något på sin tomt? Nej, från och med 1 januari 2024 är det inte tillåtet att elda någon form av trädgårdsavfall på sin tomt, oavsett om du bor i ett tätbebyggt område eller ej? 

Får man elda på sin tomt 2024? Från och med 2024 är det generellt förbjudet att elda trädgårdsavfall på sin tomt. Detta inkluderar allt organiskt material som kan generera rök.

När får man elda i tunna på tomten?Att elda i tunna är också under strikta restriktioner och rekommenderas inte på grund av de nya regelverken. Kontrollera alltid med din kommun för lokala föreskrifter.

Vad räknas som trädgårdsavfall?Trädgårdsavfall inkluderar löv, grenar, gräsklipp och annat organiskt material som samlas i trädgården.

Elda i trädgården: Är det någonsin tillåtet? Specifika regler kan variera beroende på kommun, men den nya nationella lagstiftningen begränsar starkt möjligheterna att elda öppet.

Varför får man inte elda trädgårdsavfall?Förbudet syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att minska luftföroreningar och brandrisk.

Vad räknas som trädgårdsavfall?Trädgårdsavfall inkluderar material som löv, grenar, klippt gräs och annat organiskt avfall från trädgården.

Bianca Jacobsson

Bianca brinner för att mäta och optimera digital närvaro vilket hon gör med en stor dos nyfikenhet. Hon arbetar som Marknadsansvarig på EZETO sedan 2022 och har tidigare erfarenhet inom digital annonsering och att skapa content.

Lämna ett svar