Hyresavtal och integritetspolicyn

Hyresavtal

Det är du som hyr bilen i appen som är ansvarig för fordonet och måste vara med under hela hyrestiden. Lämna bilen i det skick du själv skulle önska att den var vid när du hämtade den. Ta med ditt skräp och skulle du köra väldigt smutsigt gods så städa ur skåpet så nästa person får en bra upplevelse. Bilen får bara köras i Sverige. Vid olycka och det inte är en akutsituation, kontakta alltid EZETO först. Rapportera alltid i appen om du hittar fel på bilen.

Integritetspolicy

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

  Hyr ett fordon via oss

  Registrerar dig / blir EZETO-medlem

  • Hyr i appen / besöker vår webbplats
  • Varit i kontakt med vår kundservice

EZETO AB värnar om din personliga integritet och följer bestämmelserna gällande GDPR.