You are currently viewing Hållbarhetstrender för företagare 2023
Hållbarhet blir bara viktigare och viktigare för småföretagare. Här går vi igenom de mest relevanta hållbarhetstrenderna som du behöver hålla koll på som småföretagare.

Hållbarhetstrender för företagare 2023

Hållbarhet är en allt viktigare fråga för företag i alla branscher. Det handlar inte bara om att göra rätt för miljön, utan också om att anpassa sig efter kundernas ökande efterfrågan på hållbara produkter och tjänster. I det här blogginlägget kommer vi att titta på de 4 viktigaste hållbarhetstrenderna för företag att hålla koll på under 2023.

Hållbarhetstrender för företag 2023

1. Fokus på kretsloppsekonomi

Fler och fler företag inser att det behövs en helt ny ekonomisk modell för att nå långsiktig hållbarhet. Kretsloppsekonomi handlar om att använda resurser så effektivt som möjligt och att minimera avfall så mycket som möjligt. Många företag kommer att satsa på att återanvända material och produkter, samt att utveckla affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi.

För att nyttja cirkulära tjänster kan det vara en god idé att börja med att se över era tillgångar. Se till fordon till exempel. Hur många äger ni och hur ofta används de? Fordonspooler är en mer hållbar lösning för företag som inte använder sina fordon varje dag.

2. Ökat fokus på social hållbarhet

Företag kommer att bli allt mer medvetna om sin roll i samhället och sitt sociala ansvar. Det handlar om att säkerställa att företaget har en positiv inverkan på samhället och att man behandlar sina anställda och leverantörer på ett rättvist sätt.

Speciellt i Sverige är det ökat fokus på socialt ansvar för företag. Om du vill säkerställa att ert företag tar sitt sociala ansvar, kan du läsa på om Corporate social responsibility. För dig som vill investera i en hållbarhetsstrategi under 2023 så har Almi guidade workshops där de hjälper dig utveckla en strategi som passar just ditt företag. Här hittar du mer information.

3. Fortsätta optimera miljöarbetet på arbetsplatsen

Många företag kommer fortsätta att satsa på att minimera sin miljöpåverkan på alla fronter, inklusive energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och avfallshantering. Det handlar också om att välja hållbara kontorsmaterial och att utveckla produkter med lång livslängd, i alla delar av verksamheten.

Här har du som företagare chansen att vara kreativ. Hur kan du motivera dina anställda till att källsortera på kontoret? Vilken påhittig lösning kan du hitta på för att minska antalet onödiga utskrifter?

4. Hållbar konsumtion

Konsumenternas efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer att öka under 2023. Företag måste därför anpassa sina produkter och tjänster för att möta den här efterfrågan, samtidigt som de måste försöka påverka konsumenterna att välja hållbara alternativ. Här gäller det att välja det hållbara alternativet när ni ska investera i nya produkter, inte bara det som är billigast för företaget.

Nyckelordet här är transparens. För att dina kunder ska lita på din verksamhet så krävs det att ni är transparenta med era resurser och ert hållbarhetsarbete. 

Sammanfattningsvis kommer fokus på klimatåtgärder, efterfrågan på hållbara produkter och tjänster och hållbarhet inom företagens värdekedjor att vara några av de viktigaste hållbarhetstrenderna för företag att följa under 2023. Hållbarhetsarbetet är numera ett krav för alla företagare för att hålla sig aktuella under 2023.

Tack för att du läser!

Följ gärna oss på sociala medier för fler uppdateringar.