Extra bolagsstämma

Det har gått ut en kallelse för extra bolagsstämma den 19 februari. Den uppmärksamme aktieägaren noterar att vi i kallelsen har en punkt om kontrollbalansräkning. Detta är faktiskt orsaken till hela stämman.

 Denna gång är punkten helt odramatisk och föranledd av att Ezeto Sweden AB den 19 juni 2023 hade en s k ”första kontrollstämma”.

Denna händelse måste följas av en ”andra kontrollstämma” inom åtta månader. Anledningen till första kontrollstämman var att utgången för hösten 2023 kapitalanskaffning var mycket osäker.

Vi fick in en del kapital av nya och befintliga ägare samt att vi förvärvade nya tillgångar från konkursboet Heapster AB. Det har nu stärkt upp vårt egna kapital. 

Aktieägarna skall alltså på denna stämma besluta om styrelsens förslag. Förslaget från styrelsen är att bolaget ej skall träda i likvidation eller att styrelsen ska ansöka hos rätten att bolaget försätts i likvidation enligt 25 kap. 17 § aktiebolagslagen. Verksamheten skall alltså drivas vidare.

Läs vidare:

https://poit.bolagsverket.se/poit-app/enskild/K94894-24

 

Bianca Jacobsson

Bianca brinner för att mäta och optimera digital närvaro vilket hon gör med en stor dos nyfikenhet. Hon arbetar som Marknadsansvarig på EZETO sedan 2022 och har tidigare erfarenhet inom digital annonsering och att skapa content.