Investeringsmöjlighet

4 Skäl att investera i EZETO

EZETO är startup företaget som revolutionerar mobilitetsbranschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag att spara pengar, tid, och miljö, genom att erbjuda en heltäckande bilpool med diverse lastfordon i EZETO appen.

4 Skäl att investera i EZETO

EZETO är startup företaget som revolutionerar mobilitetsbranschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag att spara pengar, tid, och miljö, genom att erbjuda en heltäckande bilpool med diverse lastfordon i EZETO appen.

1. Skalbarhet

Vår beprövade franchisemodell gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt expandera vår verksamhet till nya marknader.

Även på lokal nivå är skalbarheten en hörnsten, då alla våra franchisetagare har startat EZETO på deltid och med tiden expanderat sin verksamhet.

Tillsammans med våra drivna lokala entreprenörer kan vi satsa på nationell expansion, utan att tumma på den lokala ”touchen”. 

1. Skalbarhet

Vår beprövade franchisemodell gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt expandera vår verksamhet till nya marknader.

Även på lokal nivå är skalbarheten en hörnsten, då alla våra franchisetagare har startat EZETO på deltid och med tiden expanderat sin verksamhet.

Tillsammans med våra drivna lokala entreprenörer kan vi satsa på nationell expansion, utan att tumma på den lokala ”touchen”. 

2. Dedikerat team

EZETO drivs av ett team dedikerade människor som alla har olika bakgrunder och erfarenheter. 

Tillsammans har vi insikterna och kompetensen som krävs för att ta EZETO långt. Vår VD har även tidigare drivit ett framgångsrikt företag i fordonsbranschen. 

Med vårt teams breda kunskaper kan du vara trygg med att din investering är i goda händer. 

2. Dedikerat team

EZETO drivs av ett team dedikerade människor som alla har olika bakgrunder och erfarenheter. 

Tillsammans har vi insikterna och kompetensen som krävs för att ta EZETO långt. Vår VD har även tidigare drivit ett framgångsrikt företag i fordonsbranschen. 

Med vårt teams breda kunskaper kan du vara trygg med att din investering är i goda händer. 

3. Stark tillväxt

Delningsekonomin förväntas växa med 30% årligen framtill 2027. En sådan stark tillväxt gynnar nytänkande företag som EZETO.

På 3 år har EZETO expanderat till 5 stora städer i Sverige. Under de senaste 12 månaderna har vi:

– Ökat vår omsättning med 105%,
– Ökat antalet användare med 153%,
– Minskat vår kundanskaffningskostnad med 115%.

3. Stark tillväxt

Delningsekonomin förväntas växa med 30% årligen framtill 2027. En sådan stark tillväxt gynnar nytänkande företag som EZETO.

På 3 år har EZETO expanderat till 5 stora städer i Sverige. Under de senaste 12 månaderna har vi:

– Ökat vår omsättning med 105%,
– Ökat antalet användare med 153%,
– Minskat vår kundanskaffnings-
kostnad med 115%.

4. Vi drömmer stort

Vi har siktet på Europa. Under 2024 planerar vi expansion till flera Europeiska länder. 

Efter det ser vi fram emot att utveckla vår tjänst, bland annat genom att anpassa vår affärsmodell till decentraliserat internet.

Säkra din plats i stark expansionsresa genom att investera i EZETO. 

4. Vi drömmer stort

Vi har siktet på Europa. Under 2024 planerar vi expansion till flera Europeiska länder. 

Efter det ser vi fram emot att utveckla vår tjänst, bland annat genom att anpassa vår affärsmodell till decentraliserat internet.

Säkra din plats i stark expansions-resa genom att investera i EZETO. 

Läs mer

Läs mer om vad det innebär att investera i EZETO här!
Vi har samlat mer statistik, framtidsvisioner, och mer information om hur vi arbetar.

Läs mer om vad det innebär att investera i EZETO här!
Vi har samlat mer statistik, framtidsvisioner, och mer information om hur vi arbetar.