You are currently viewing 3 största marknadsföringstrenderna 2023- Småföretagarens guide

3 största marknadsföringstrenderna 2023- Småföretagarens guide

Som småföretagare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna inom marknadsföring, annars riskerar du missade möjligheter och minskad lönsamhet. Därför har vi sammanfattat det viktigaste världstrenderna 2023 inom marknadsföring för dig i det här blogginlägget.

Trender inom marknadsföring 2023 för småföretagare

Meltwater och We are social har rapporterat 3 världstrender inom marknadsföring för 2023. Här går vi igenom dem och delar insikt om hur du som småföretagare i Sverige kan anpassa sig till dessa trender och hålla din verksamhet i framkant.

Korta videoklipp:

TikTok och Instagram Reels förväntas fortsätta öka i popularitet 2023.

I takt med att uppmärksamhetspannet hos den genomsnittliga konsumenten fortsätter att minska, ökar efterfrågan på mer lättsmält och engagerande innehåll.

Korta och engagerande videoklipp är därför en effektiv metod för att nå din målgrupp och bygga varumärkesmedvetenhet 2023.

För att ta vara på denna trend kan du som små företagsägare testa på Tiktok och skapa korta, roliga, och interaktiva videoklipp som visar upp dina produkter eller tjänster på ett unikt och engagerande sätt. Tricket till en lyckad Tiktok strategi är att vara konsistent och att veta vad din målgrupp gillar att se på Tiktok.

För dig som är TikTok nybörjare, kan det vara en idé att börja med att ladda ner appen och utforska innehållet. Det finns många företag som har lyckats med sin marknadsföring på TikTok, titta på hur de har gjort och låt dig inspireras.

Utfasningen av tredjepartskakor:

Tredjepartskakor, som används för att spåra och rikta digital marknadsföring, är på väg att försvinna helt.

Efter att GDPR trädde i kraft, har flera sökmotorer anpassat sig utefter de högre kraven på integritet. Nu tar även Google steget att utfasa tredjepartskakor.

Du som småföretagsägare kanske inte påverkas av den här ändringen, det beror på vilka program du använder i din marknadsföring. De flesta plattformer har publicerat information om hur du kan fortsätta använda deras tjänst efter denna ändring. 

Tillgänglighet i kommunikation och service:

Tillgänglighet har blivit ett viktigt ämne de senaste åren och denna trend förväntas fortsätta växa även detta år.

Att göra sin tjänst tillgänglig för så många som möjligt är såklart att sträva efter, och framförallt nu under 2023.

Småföretagare bör se till att deras tjänst, webbplats och kommunikationskanaler är tillgängliga för personer med diverse funktionsnedsättningar. Detta kan uppnås genom att använda tillgängliga designelement, såsom alternativ text för bilder, bildtexter för videor och lättlästa typsnitt.

Genom att göra din webbplats och kommunikationskanaler tillgängliga, kan du nå en bredare publik och visa din engagemang för mångfald och inkludering.

Börja med att se över din tjänst och externa kommunikation för att hitta utrymme för förbättring.

Ligg steget före och ta vara på alla möjligheter 2023.
Lycka till!

Du kanske också är intresserad av: